Læs om vores hovedentrepriser

Som hovedentreprenør har vi det overordnede ansvar for disponering og styring af de øvrige fagentrepriser, dvs. styring og strukturering af kontrakter, økonomi, tidsplan, koordinering og byggeledelse.

Vi sørger for, at byggeriet står færdigt til tiden, og at arbejdets kvalitet er som aftalt.

Læs om vores totalentrepriser

Byg.nu tilbyder totalentreprise, hvilket omfatter alle ydelser indenfor rådgivning og alle de repræsenterede håndværksfag. Det betyder, at vi på baggrund af dialog med dig som bygherre tager os af alt det praktiske, så som udvælgelse af rådgivere (arkitekter og ingeniører) og entreprenører. Vi varetager dermed alle planlægnings- og styringsopgaver lige fra projektering, kontakten til myndigheder samt projekt- og byggeledelse undervejs i alle byggeriets faser.

Når du som bygherre vælger totalentreprise vælger du dermed at spare en masse tid og kræfter, idet du kun skal henvende dig til et sted, hvis du har spørgsmål – nemlig til os.

Rent økonmisk kan det være en god ide at vælge totalentreprise, idet misforståelser o.lign. imellem bygherre og håndværkere og dermed unødvendige omkostninger kan forhindres.

Læs om vores fagentepriser

Byg.nu varetager fagentrepriser; dvs. byggeledelsen, hvadenten det drejer sig om nybygninger, ombygninger, tilbygninger eller reparationer.

Vi håndterer både små- og store fagentrepriser for boligforeninger, ejendomsselskaber, kommunale institutioner, butikker samt private- og erhvervskunder.

Vi har øje for individuelle behov og udfører alle opgaver med høj håndværksmæssig kvalitet samt faglighed.